Tilbage til blog oversigten
mandag 12. marts 2007 kl. 09:05
Folkeligheden...

Af Thomas Harder

I Danmark er folkelighed som bekendt en god ting. Folkeligheden tages til indtægt for mangt og meget, og mange anser folkeligheden for at være en væsentlig del af selve danskhedens væsen. Det er ildeset at være ufolkelig. Men hvad mener danskere egentlig, når de taler om folkelighed? Ved de selv, hvad de mener? Og mener de det samme?

For at få lidt klarhed over det for mig at se brede og noget uformelige danske folkelighedsbegreb har jeg prøvet at oversætte det til et par andre sprog. Det er ikke så ligetil: Tysk byder på et par falske venner, hvoraf især den ene er lumsk farlig: völkstümlich dækker den mere folkloristiske del af folkelighedsbegrebet, og völkisch, som måske ellers kan lyde fristende, har stærke nazistiske og antisemitiske undertoner. Engelsk, fransk og italiensk har henholdsvis popular, populaire og popolare, der i intet tilfælde dækker mere end en del af det danske folkelig.

Den omstændighed, at der ikke på sproget A findes ét ord, der dækker hele betydningen af et givet ord på sproget B, betyder naturligvis ikke, at det er uoversætteligt. Alt hvad der kan tænkes og udtrykkes på ét sprog, kan i princippet også tænkes og udtrykkes på et hvilket som helst andet sprog. Forudsat altså, at man véd, hvad der menes.

Hvis jeg – f.eks. som led i bestræbelserne på at brande Danmark over for udlandet – skulle oversætte en tekst om det danske folkelighedsbegreb til engelsk, ville jeg måske gengive det danske udtryk ved ord som popular, democratic, easily acceptable, non-elitist, anti-elitist, broadly based, egalitarian, common sense, anti-authoritarian, anti-intelletual, low brow, folkloristic, traditional, Christian, nationalistic eller nogle andre, hver for sig eller i en eller anden kombination, alt efter hvad jeg troede, at forfatteren mente.

Er det kun mig, der er i tvivl om, hvad politikere og andre egentlig mener, når de påberåber sig folkeligheden som en dansk værdi?


Det Radikale Venstre | Christiansborg | 1240 Kobenhavn K | Telefon 33 37 47 47 | Fax 33 13 72 51 | rvmofl@radikale.dk
Dudal Webdesign